Fetal Medicine Centre 
Northwestern Prenatal Genetic Centre
Training Centre of Ott's Institute of Obstetrics & Gynecology RAMS 

14 Liniya Vasilyevskogo ostrova, 7
+7 (812) 677-14-08

Branches:

  • Ul. Sikeirosa, 10,+7 (812) 908-35-55
  • Ul Leni Golikova, 29/3 +7 (812) 919-74-07
  • Ul. Prajskaja, 12 +7 (812) 963-02-26
  • Ul. Ordzhonikidze, 21 +7 (812) 931-40-50
  • Pr. Toreza, 72 +7 (812) 944-31-94 
  • Pr. Komendantsky, 10 +7 (812) 952-35-05
  • Vyborg, pr. Lenina, 12 +7 (921) 420-82-22,